23 WIFR | Rockford, Illinois | News

Boys Basketball

Dakota takes down Newman to win Forreston Holiday Tournament